Skip to content

Miraf. Stedelijk doorpakken

Miraf. is een adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling. We helpen overheden, ontwikkelaars en corporaties om effectief samen te werken in complexe omgevingen. Wij zijn gespecialiseerd in proces- en projectmanagement voor de transformatie van binnenstedelijke gebieden. Deze gebieden vormen vaak een uitdaging: bestaande bedrijven en werklocaties die willen blijven en invloed hebben op de nieuwe woningen in de buurt, de aanleg van openbare ruimte en de vertaling in overeenkomsten en plannen om alles vast te leggen voor publieke en private partners. Daarnaast verbinden we stedenbouw en (milieu)planologie, signaleren we consequenties voor de businesscase en bieden we juridisch advies of milieuplanologische vertalingen.

Annemarie, Elin, Fenne, Maaike, Melina & Ylva

www.miraf.nl